OLAĞANÜSTÜ GETİRİ İÇİN
OLAĞANÜSTÜ ÇAĞRI

Üstün ve özel yetenekli çocukların eğitimine en çok yatırım yapan ülkeler gelişmiş ülkeler. Bir başka deyişle, dünyadaki en gelişmiş ülkeler, üstün ve özel yetenekli çocukları için özel eğitim olanakları sunabilen ülkeler.

Bir ülkenin en değerli doğal kaynakları sayılabilecek bu özel çocukların eğitimini ailelerinin olanaklarıyla sınırlamak, belki de ülke kaynaklarının kullanımı açısından en büyük israf. Ülkemiz ne yazık ki bu çocukların ihtiyaç duyduğu özel eğitim olanaklarını sağlama konusunda oldukça gerilerde.

Olağanüstü zeka ve yetenek
kimlerde ve nasıl ortaya çıkıyor?

Tüm araştırmalar, üstün ve özel yetenek dağılımının sosyoekonomik, etnik ve ulusal temelleri olmadığını gösteriyor. Üstün yetenekli çocuklar her ülkede ve sosyoekonomik sınıfta eşit oranda ortaya çıkıyor. Ancak bu çocukların gereksinim duyduğu farklı eğitim olanakları sağlanamadığında, potansiyelleri ortaya çıkamadığı gibi, akademik ve sosyal sorunlarla da karşılaşıyorlar.

Bu olağanüstü potansiyelin değerlendirilmesi
şansa bırakılabilir mi?

Hedefimiz, ihtiyaç duydukları özel nitelikli eğitimi ülkemizde daha çok üstün ve özel yetenekli çocuğa sunabilmek. Çünkü Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişiminin önünü tıkamakta olan ‘vasatlık’, ‘orta gelir tuzağı’, ‘olağanlık’ gibi tehditlerin aşılmasında bu çocuklar kilit rol üstlenecekler. Eğer gereken desteği bulabilirlerse...

Türkiye gelecekte dünyanın ekonomik ve
sosyal düzeyi en gelişmiş ülkelerinden biri olabilir mi?

Evet diyorsanız, sizi ülkemiz için bu olağanüstü geleceği birlikte inşa etmeye çağırıyoruz.

Kuruluşunun 25. yılına yaklaşırken Tevitöl’de üstün ve özel yetenekli gençlerin okulun kuruluş amacı doğrultusunda tam burslu olarak 5 yıllık eğitim almalarını sağlamak için yeni bir girişim başlatıldı.

Sizi bu girişimin bir parçası olmaya, uluslarası rekabet ortamında Türkiye’nin söz sahibi olmasını sağlayacak, ülkemiz için getirisi çok yüksek bir yatırımı desteklemeye davet ediyoruz.